Context

Context of Saikaku ichidai onna : The life of Oharu, Toho, Toho Company, Ltd. ; Kabushiki Kaisha Shin Tōhō, Koi Purodakushon ; seisaku, Koi Hideo ; kyakuhon, Yoshikata Yoda, Kenji Mizoguchi ; kantoku Kenji Mizoguchi = a Shintoho-Koi coproduction ; produced by Hideo Koi ; screenplay by Kenji Mizoguchi and Yoshikata Yoda ; directed by Kenji Mizoguchi